B.E.R.G. SISTEM GAZ S.A. are sediul social in Mun Sighetu Marmatiei, Str. Gheorghe Doja nr. 8. Societatea este inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J24/799/2015, cod fiscal RO14380376.

Numar dispecerat NON-STOP: 0262/31.00.00

Tel. verde (apel gratuit) 0800.800.581

Informari consumatori

 

Standarde De Performanta

Oferte tip clienti non-casnici

Oferte tip clienti casnici

Contracte cadru furnizare

Valorile zilnice PCS

Valorile lunare PCS

Procedura de solutionare a plangerilor

Proceduri de verificare

Anunturi de interes public – Mediu

Tarife reglementate pentru activitatile conexe celei de operare a sistemului de distributie a gazelor naturale

Instructiuni de siguranta – Utilizarea gazelor naturale

Masuri de eficienta energetica

Cum schimbati furnizorul de gaze naturale

Sistemul de management al calitatii

Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale

Factura model

Ordin privind modalitatile de informare a clientilor finali de catre furnizorii de gaze naturale cu privire la conditiile comerciale de furnizare a gazelor naturale

Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali din 28.06.2016

Ordinul 1/2018 Presedintelui ANRE privind preturile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale in regim concurential de S.C. B.E.R.G. SISTEM GAZ S.A

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale

Regulament privind accesul la sistemele de distributie a gazelor naturale- HGR 1043/2004

Cerere pentru acordarea accesului la sistemul de distributie a gazelor naturale pentru persoane fizice

Cerere de racordare la sistemul de distributie a gazelor naturale pentru solicitantii care vor utiliza gazele naturale numai pentru consumul casnic propriu, numai dupa abrogare HGR 1043/2004

Cerere de racordare la sistemul de distributie a gazelor naturale pentru solicitantii care NU vor utiliza gazele naturale numai pentru consumul casnic propriu, numai dupa abrogare HGR 1043/2004

Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ S.A.

ORDIN pentru modificarea si completarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr.32/2017

ORDIN privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie realizat de Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ S.A.

ORDIN pentru modificarea ordinelor presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

SOLICITARE TRANSMITERE FACTURI IN FORMAT ELECTRONIC