B.E.R.G. SISTEM GAZ S.A. are sediul social in Mun Sighetu Marmatiei, Str. Gheorghe Doja nr. 8. Societatea este inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J24/799/2015, cod fiscal RO14380376.

Societate in insolventa / Company in insolvency / Entreprise en faillite

Numar dispecerat NON-STOP: 0262/31.00.00

Tel. verde (apel gratuit) 0800.800.581

Informari consumatori

 

Propunere contract aferent furnizarii gazelor naturale in regim concurential.

Conditii generale de contractare aplicabile contractului de vanzare gaze naturale

Cerere de incheiere a contractului de furnizare gaze naturale pe piata concurentiala

Oferta furnizare gaze naturale in regim concurential

Informare client final privind eliminare tarif reglementat

Informare A.N.R.E. 

 

Preturile la care se realizeaza furnizarea gazelor naturale, pentru clientii casnici care nu au incheiat un contract aferent furnizarii gazelor naturale in regim concurential, incepand cu 01.07.2020  

 

Standarde De Performanta

Oferte tip clienti non-casnici

Oferte tip clienti casnici

Contracte cadru furnizare

Valorile zilnice PCS

Valorile lunare PCS

Procedura de solutionare a plangerilor

Proceduri de verificare

Tarife reglementate pentru activitatile conexe celei de operare a sistemului de distributie a gazelor naturale

Instructiuni de siguranta – Utilizarea gazelor naturale

Masuri de eficienta energetica

Cum schimbati furnizorul de gaze naturale

Cerere pentru eliberare aviz de amplasament

Sistem de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate in munca SR EN ISO 9001:2015

Sistem de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate in munca SR EN ISO 14001:2015

Sistem de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate in munca SR OHSAS 18001:2008

Factura model persoane fizice

Factura model persoane juridice

Ordin privind modalitatile de informare a clientilor finali de catre furnizorii de gaze naturale cu privire la conditiile comerciale de furnizare a gazelor naturale

Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali din 28.06.2016

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale

ORDIN Nr. 32 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale

ORDIN privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie realizat de Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ S.A.

Preturile reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale in regim reglementat la consumatorii de tip casnic

CERERE DE RACORDARE la sistemul de distribuție a gazelor naturale

SOLICITARE TRANSMITERE FACTURI IN FORMAT ELECTRONIC

Informare privind montarea detectoarelor automate de gaze naturale

Lista agenti economici autorizati de catre Autoritatea Nationala in Domeniul Energiei

Ordin 104 din 01.07.2015 pentru aprobarea Procedurii privind elaborarea studiului tehnico-economic în vederea realizării obiectivelor din sectorul gazelor naturale

Ordin 29 din 28.06.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clientii finali

Ordinul 16 din 2015- pentru aprobarea procedurii-cadru privind obligatia furnizorilor de energie electrica si gaze naturale de solutionare a plangerilor clientilor finali

Ordinul 37 din 2007 privind aprobarea Standardului de performanta pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale

Ordinul 97 din 25.05.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la sistemul de distributie a gazelor naturale si de modificare a unor ordine ale Presedintelui ANRE

Ordinul 161 din 17.07.2019 pentru modificarea Ordinului presedintelui ANRE nr.86 din 2019 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie

Ordinul 165 din 05.09.2018 pentru aprobarea tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de distributie din sectorul gazelor naturale

Ordinul 173 din 07.08.2019 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale, aprobat prin ord.32/2017

Ordinul nr 77 din 10.09.2009 privind aprobarea contractelor-cadru pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale

Ord 96 2018, clauze obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor in vederea realizarii lucrarilor de racordare la sistemul de distributie/transport a/al gazelor naturale

Ordinul 106 din 2014 privind modalitatile de informare a clientilor finali de care furnizorii de gaze naturale cu privire la condiiile comerciale de furnizare a gazelor naturale

Ordinul 37 din 2007 privind aprobarea standardului de performanta pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale 

Lista verificatorilor de proiecte și a experților tehnici atestați în sectorul gazelor naturale de către     ANRE,   conform   prevederilor   Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 22/2013,   cu modificările   și   completările   ulterioare

Ordinul nr. 29/2020 privind stabilirea venitului unitar aferent activității de
furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 și pentru
aprobarea prețurilor reglementate ı̂n sectorul gazelor naturale pentru
Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ – S.A

Ordinul nr. 96/2020 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru
prestarea serviciului de distribuție realizat de Societatea B.E.R.G. SISTEM
GAZ – S.A. – În vigoare de la 01 iulie 2020

Ordinul nr. 27/2020 pentru stabilirea unor masuri privind furnizarea gazelor naturale la clientii casnici in perspectiva eliminarii preturilor reglementate

Ordinul nr. 178/09 Octombrie 2020 – acest ordin abroga ordinul nr.32/2017

Registru cereri de racordare la sistemul de distributie, anul 2020