Sediul social :
Str. VASILE ALECSANDRI, nr. 4 si Str. CONSTANTIN DANIEL, nr. 11, et. 2, Cladirea A, zona 5, BUCURESTI, sect. 1, CP 010639
Punct de lucru:
Str. Gheorghe Doja, nr. 8, Parter, loc. Sighetu Marmatiei, jud. Maramures
Telefon : 0262 319 555
Fax : 0262 319 449
E-mail : [email protected] ; [email protected] 

 

Numar dispecerat NON-STOP: 0262/31.00.00

Tel. verde (apel gratuit) 0800.800.581

Informari consumatori

 

Plata facturi online
Acum puteți plăti online factura simplu și rapid, fără autentificare, direct de pe site, cu un minim de informații

 

Propunere contract aferent furnizarii gazelor naturale in regim concurential.

Conditii generale de contractare aplicabile contractului de vanzare gaze naturale

Cerere de incheiere a contractului de furnizare gaze naturale pe piata concurentiala

Oferta furnizare gaze naturale in regim concurential

Informare client final privind eliminare tarif reglementat

Informare A.N.R.E. 

 

Preturile la care se realizeaza furnizarea gazelor naturale, pentru clientii casnici care nu au incheiat un contract aferent furnizarii gazelor naturale in regim concurential, incepand cu 01.07.2020  

Informatii privind racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale, conform Ordinului ANRE 18/2021

 

Oferta-tip Consumatori casnici

Oferta-tip consumatori Non Casnici – C1

Oferta-tip consumatori Non Casnici – C2

Standarde De Performanta

Contracte cadru furnizare

Valorile zilnice PCS

Valorile lunare PCS

Procedura de solutionare a plangerilor

Proceduri de verificare

Instructiuni de siguranta – Utilizarea gazelor naturale

Masuri de eficienta energetica

Cum schimbati furnizorul de gaze naturale

Cerere pentru eliberare aviz de amplasament

Cerere de racordare la sistemul de distributie a gazelor naturale

Sistem de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate in munca SR EN ISO 9001:2015

Sistem de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate in munca SR EN ISO 14001:2015

Sistem de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate in munca SR OHSAS 18001:2008

Ordin privind modalitatile de informare a clientilor finali de catre furnizorii de gaze naturale cu privire la conditiile comerciale de furnizare a gazelor naturale

Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali din 28.06.2016

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale

ORDIN privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie realizat de Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ S.A.

Preturile reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale in regim reglementat la consumatorii de tip casnic

Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, din 10.03.2021

LISTA DOCUMENTE NECESARE ANEXATE CERERII DE RACORDARE

SOLICITARE TRANSMITERE FACTURI IN FORMAT ELECTRONIC

Informare privind montarea detectoarelor automate de gaze naturale

Lista agenti economici autorizati de catre Autoritatea Nationala in Domeniul Energiei

Model factura consumator tip CASNIC

Model factura consumator tip NONCASNIC

Ordin 29 din 28.06.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clientii finali

Ordinul 16 din 2015- pentru aprobarea procedurii-cadru privind obligatia furnizorilor de energie electrica si gaze naturale de solutionare a plangerilor clientilor finali

Ordinul 37 din 2007 privind aprobarea Standardului de performanta pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale

Ordinul 97 din 25.05.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la sistemul de distributie a gazelor naturale si de modificare a unor ordine ale Presedintelui ANRE

Ordinul 161 din 17.07.2019 pentru modificarea Ordinului presedintelui ANRE nr.86 din 2019 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie

Ordinul 165 din 05.09.2018 pentru aprobarea tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de distributie din sectorul gazelor naturale

Ordinul nr 77 din 10.09.2009 privind aprobarea contractelor-cadru pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale

Ord 96 2018, clauze obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor in vederea realizarii lucrarilor de racordare la sistemul de distributie/transport a/al gazelor naturale

Ordinul 106 din 2014 privind modalitatile de informare a clientilor finali de care furnizorii de gaze naturale cu privire la condiiile comerciale de furnizare a gazelor naturale

Ordinul 37 din 2007 privind aprobarea standardului de performanta pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale 

Lista verificatorilor de proiecte și a experților tehnici atestați în sectorul gazelor naturale de către     ANRE,   conform   prevederilor   Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 22/2013,   cu modificările   și   completările   ulterioare

Ordinul nr. 29/2020 privind stabilirea venitului unitar aferent activității de
furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 și pentru
aprobarea prețurilor reglementate ı̂n sectorul gazelor naturale pentru
Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ – S.A

Ordinul nr. 96/2020 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru
prestarea serviciului de distribuție realizat de Societatea B.E.R.G. SISTEM
GAZ – S.A. – În vigoare de la 01 iulie 2020

Ordinul nr. 27/2020 pentru stabilirea unor masuri privind furnizarea gazelor naturale la clientii casnici in perspectiva eliminarii preturilor reglementate

Ordinul nr. 18/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale

Procedura de Racordare la Sistemul de Distribuție al Gazelor Naturale

PROCEDURA OPERATIONALA EȘALONAREA LUCRĂRILOR DE RACORDARE LA SISTEMELE DE DISTRIBUȚIE OPERATE DE CĂTRE BERG SISTEM GAZ S.A.

Registru cereri de racordare la sistemul de distributie, anul 2020

Registru cereri de racordare la sistemul de distributie, anul 2021

Raport privind activitatea de solutionare a plangerilor, conform Ordin ANRE nr. 16/2015

Profile de consum 

Our Visitor

002616
Views Today : 3
Views Yesterday : 102
Views Last 7 days : 585
Views Last 30 days : 3789
Views This Month : 428
Views This Year : 7551
Total views : 7552