B.E.R.G. SISTEM GAZ S.A. are sediul social in Mun Sighetu Marmatiei, Str. Gheorghe Doja nr. 8. Societatea este inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J24/799/2015, cod fiscal RO14380376.

Societate in insolventa / Company in insolvency / Entreprise en faillite

Numar dispecerat NON-STOP: 0262/31.00.00

Tel. verde (apel gratuit) 0800.800.581

Informari consumatori

Standarde De Performanta

Oferte tip clienti non-casnici

Oferte tip clienti casnici

Contracte cadru furnizare

Valorile zilnice PCS

Valorile lunare PCS

Procedura de solutionare a plangerilor

Proceduri de verificare

Tarife reglementate pentru activitatile conexe celei de operare a sistemului de distributie a gazelor naturale

Instructiuni de siguranta – Utilizarea gazelor naturale

Masuri de eficienta energetica

Cum schimbati furnizorul de gaze naturale

Sistem de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate in munca SR EN ISO 9001:2015

Sistem de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate in munca SR EN ISO 14001:2015

Sistem de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate in munca SR OHSAS 18001:2008

Factura model

Ordin privind modalitatile de informare a clientilor finali de catre furnizorii de gaze naturale cu privire la conditiile comerciale de furnizare a gazelor naturale

Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali din 28.06.2016

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale

ORDIN Nr. 32 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale

ORDIN privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie realizat de Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ S.A.

ORDIN pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr.86/2019 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie realizat de SC B.E.R.G. SISTEM GAZ SA

Preturile reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale in regim reglementat la consumatorii de tip casnic

CERERE DE RACORDARE la sistemul de distribuție a gazelor naturale

SOLICITARE TRANSMITERE FACTURI IN FORMAT ELECTRONIC

Informare privind montarea detectoarelor automate de gaze naturale

Lista agenti economici autorizati de catre Autoritatea Nationala in Domeniul Energiei