Notificare cu privire la protectia datelor cu caracter personal

  1.  Regulamentul 679 din 2016 – privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date
  2.  Drepturile persoanei vizate
  3.  Definirea termenilor
  4.  Ghid orientativ de aplicare a Regulamentului 679 din 2016
  5.  Link-uri utile : WWW.DATAPROTECTION.RO
  6.  Informare

Persoana desemnata ca responsabil cu protectia datelor cu caracter personal din cadrul societatii B.E.R.G. SISTEM GAZ S.A. este ➡ Anti Anita Grety ➡
Tel: 0262 319 555;
Fax: 0262 319 449;
E-mail: [email protected]