Ordine A.N.R.E.

Ordinul nr. 18/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale

Ordin pentru aprobarea tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de distributie din sectorul gazelor naturale

Ordin pentru aprobarea Procedurii privind fundamentarea si criteriile de aprobare a planurilor de investitii ale operatorilor de transport si de sistem, de distributie si de inmagazinare a gazelor naturale precum si ai terminalelor GNL

Ordin nr.54 /23.06.2021 pentru aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie

Ordin privind modalitatile de informare a clientilor finali de catre furnizorii de gaze naturale cu privire la conditiile comerciale de furnizare a gazelor naturale

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale

ORDIN privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie realizat de Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ S.A.

Ordin 29 din 28.06.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clientii finali

Ordinul 16 din 2015- pentru aprobarea procedurii-cadru privind obligatia furnizorilor de energie electrica si gaze naturale de solutionare a plangerilor clientilor finali

Ordinul 37 din 2007 privind aprobarea Standardului de performanta pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale

Ordinul 97 din 25.05.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la sistemul de distributie a gazelor naturale si de modificare a unor ordine ale Presedintelui ANRE

Ordinul 161 din 17.07.2019 pentru modificarea Ordinului presedintelui ANRE nr.86 din 2019 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie

Ordinul 165 din 05.09.2018 pentru aprobarea tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de distributie din sectorul gazelor naturale

Ordinul nr 77 din 10.09.2009 privind aprobarea contractelor-cadru pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale

Ord 96 2018, clauze obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor in vederea realizarii lucrarilor de racordare la sistemul de distributie/transport a/al gazelor naturale

Ordinul 106 din 2014 privind modalitatile de informare a clientilor finali de care furnizorii de gaze naturale cu privire la condiiile comerciale de furnizare a gazelor naturale

Ordinul 37 din 2007 privind aprobarea standardului de performanta pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale 

Ordinul nr. 29/2020 privind stabilirea venitului unitar aferent activității de
furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 și pentru
aprobarea prețurilor reglementate ı̂n sectorul gazelor naturale pentru
Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ – S.A

Ordinul nr. 96/2020 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru
prestarea serviciului de distribuție realizat de Societatea B.E.R.G. SISTEM
GAZ – S.A. – În vigoare de la 01 iulie 2020

Ordinul nr. 27/2020 pentru stabilirea unor masuri privind furnizarea gazelor naturale la clientii casnici in perspectiva eliminarii preturilor reglementate

Ordinul nr. 18/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale

Ordinul nr. 83/2021 privind aprobarea Standardului de performanta pentru activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale

Ordinul nr. 128/2020 pentru aprobarea procedurii privind solutionarea neintelegerilor aparute la incheierea contractelor in sectorul energiei