Sediul social :
Str. VASILE ALECSANDRI, nr. 4 si Str. CONSTANTIN DANIEL, nr. 11, et. 2, Cladirea A, zona 5, BUCURESTI, sect. 1, CP 010639
Punct de lucru:
Str. Gheorghe Doja, nr. 8, Parter, loc. Sighetu Marmatiei, jud. Maramures
Telefon : 0262 319 555
Fax : 0262 319 449
E-mail : [email protected] ; [email protected] 

 

Numar dispecerat NON-STOP: 0262/31.00.00

Tel. verde (apel gratuit) 0800.800.581

Informari consumatori

 

Plata facturi online
Acum puteți plăti online factura simplu și rapid, fără autentificare, direct de pe site, cu un minim de informații

 

Propunere contract aferent furnizarii gazelor naturale in regim concurential.

Conditii generale de contractare aplicabile contractului de vanzare gaze naturale

Cerere de incheiere a contractului de furnizare gaze naturale pe piata concurentiala

Informare client final privind eliminare tarif reglementat

Informare A.N.R.E. 

Ordine A.N.R.E.

Compensare – plafonare

 

Informatii privind racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale, conform Ordinului ANRE 18/2021

 

Oferta-tip Consumatori casnici

Oferta-tip consumatori Non Casnici

Standarde De Performanta

Valorile zilnice PCS

Valorile lunare PCS

Drepturile si obligatiile clientilor finali

Modalitati de masurare, facturare, si mijloace de plata

Principalele clauze ale contractului de furnizare

Principalele conditii generale de contractare

Procesul de solutionare a plangerilor clientilor finali

Ordinul 142 din 2021 pentru aprobarea procedurii de rezolvare a reclamatiilor, sesizarilor, divergentelor privind masurarea cantitatilor de gaze naturale

Procedura de rezolvare a reclamatiilor, sesizarilor, divergentelor privind masurarea cantitatilor de gaze naturale din 22.12.2021 – in vigoare de la 11 ianuarie 2022

—- Formular de inregistrare a plangerii —-

Schimbarea furnizorului

Solutionarea/medierea neintelegerilor precontractuale

Solutionarea disputelor contractuale

Proceduri de verificare

Instructiuni de siguranta – Utilizarea gazelor naturale

Masuri de eficienta energetica

Cerere pentru eliberare aviz de amplasament

Cerere de racordare la sistemul de distributie a gazelor naturale

Sistem de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate in munca SR EN ISO 9001:2015

Sistem de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate in munca SR EN ISO 14001:2015

Sistem de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate in munca SR EN ISO 45001:2018

Sistem de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate in munca SR OHSAS 18001:2008

Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali din 28.06.2016

Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, din 10.03.2021

LISTA DOCUMENTE NECESARE ANEXATE CERERII DE RACORDARE

SOLICITARE TRANSMITERE FACTURI IN FORMAT ELECTRONIC

Informare privind montarea detectoarelor automate de gaze naturale

Lista agenti economici autorizati de catre Autoritatea Nationala in Domeniul Energiei

Model factura consumator tip CASNIC

Model factura consumator tip NONCASNIC

Lista verificatorilor de proiecte și a experților tehnici atestați în sectorul gazelor naturale de către     ANRE,   conform   prevederilor   Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 22/2013,   cu modificările   și   completările   ulterioare

Procedura de Racordare la Sistemul de Distribuție al Gazelor Naturale

PROCEDURA OPERATIONALA EȘALONAREA LUCRĂRILOR DE RACORDARE LA SISTEMELE DE DISTRIBUȚIE OPERATE DE CĂTRE BERG SISTEM GAZ S.A.

Registru cereri de racordare la sistemul de distributie, anul 2020

Registru cereri de racordare la sistemul de distributie, anul 2021

Raport privind activitatea de solutionare a plangerilor, conform Ordin ANRE nr. 16/2015

Profile de consum 

Our Visitor

010885
Views Today : 240
Views Yesterday : 459
Views Last 7 days : 2377
Views Last 30 days : 5560
Views This Month : 4043
Views This Year : 4043
Total views : 29972